Rättsligt meddelande

Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Vi tager forbehold for udsolgte varer, trykfejl, stavefejl, leveranceændringer fra vores leverandører, force majeure samt forsinkelser, som Airshoppenathome ikke kan kontrollere. Airshoppenathome kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder følgeskader, drifts- og omsætningstab, avancetab, tidstab, afsavnstab eller andet indirekte tab med mindre andet følger af dansk rets almindelige ufravigelige regler.

Produktansvar
Airshoppenathomes produktansvar følger dansk rets almindelige regler for produktansvar. Produktansvaret for erhvervstingskader og produktansvar, som baserer sig på det i retspraksis udviklet produktansvar, er beløbsmæssigt begrænset til DKK 100.000 inkl. moms. Denne begrænsning gælder dog ikke for personskader. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Airshoppen ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
Oplysninger om produkter
Produkterne i Airshopppenathome er beskrevet med varetype, varemærke, og evt. kvantitet. Billeder af produkterne er søgt gengivet så realistisk som muligt, men af tekniske årsager kan det ikke garanteres, at produkternes virkelige udseende er gengivet helt nøjagtigt.


Tvister
Eventuelle tvister og søgsmål afgøres efter dansk ret af danske domstole.