Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Når du handler i Airshoppenathome, accepterer du de handelsbetingelser, som er beskrevet nedenfor. Vi forbeholder os ret til ændre disse handelsbetingelser i ethvert omfang, at det er nødvendigt (f.eks. i forhold til lovændringer eller ændringer i det tekniske set-up).

Airshoppenathome modtager din ordre og ekspederer den på førstkommende hverdag hvorefter ordren overgives til Postnord. Ansvaret for leveringstidspunktet af produktet til den angivede, fysiske adresse kan ikke tilskrives airshoppenathome, men påhviler Postnord. Det er derfor dit eget ansvar at bestille produkterne i god tid så de kan modtages inden en evt. afrejse.

Du kan ændre i din bestilling frem til varerne er afsendt fra vores lager. Efter dette tidspunkt er det ikke længere muligt at ændre i bestillingerne. 

Du kan dog altid fortryde dine køb efter du har modtaget dem på den angivne leveringsadresse. Se mere i afsnittet om fortrydelses- og returret herunder.

Alle priser er angivet i DKK og er inkl. moms og eventuelle afgifter. Priser på bestillingstidspunktet er gældende.

Du kan betale med følgende betalingskort: Dankort, Visa, MasterCard.

Fortrydelses- og returret

Du har altid 14 dages fortrydelsesret på købte varer. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, du har modtaget varen.  
Når varen returneres, og fortrydelsesretten benyttes, kan dette kun ske, såfremt varen returneres i samme stand og mængde, som da du modtog den. Fortrydelsesretten bortfalder hvis du bruger varen på en måde, hvor det er helt åbenbart at brugen formindsker varens salgsværdi væsentligt. Husk at evt. emballage skal være intakt.  
Ved fortrydelse skal du selv afholde udgiften for forsendelse til Airshoppen. Købesummen tilbagebetales til dig ved kreditkort overførsel, når Airshoppen har modtaget varen og kontrolleret, at den lever op til betingelserne for at benyttelse af fortrydelsesretten.  
Varen skal sendes til:  
Airshoppen  
Handlingsvej Øst 7 
Hangar 276  
2791 Dragør  
Att. Kundeservice

Reklamationsret

Som forbruger har du 24 måneders reklamationsret på alle varer. For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare. 

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du senest 30 dage efter levering, kontakte Airshoppen og forklare hvori fejlen eller manglen består. Afhængig af den konkrete situation, vil du få varen repareret eller ombyttet. Er dette ikke muligt, vil du kunne få tilbagebetalt købesummen eller få et af afslag i prisen. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet, skadeforvoldende adfærd, anvendelse af ukorrekt spænding, strømart, sammenstød og ulykker, hærværk og lignende. 

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget. Husk at medsende en kopi af din ordrebekræftelse samt din kvittering for betalingen. 

Vi ønsker glade og tilfredse kunder og opfordrer dig til at tage kontakt, hvis du oplever problemer med en vare, du har købt. 
Kontakt kundeservice på tlf. +45 32 47 76 72

Du er også velkommen til at sende en fax til +45 32 45 02 22 eller skrive til os: 

Airshoppen 
Handlingsvej Øst 7
Hangar 276  
2791 Dragør 
Att. Kundeservice 

Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Vi tager forbehold for udsolgte varer, trykfejl, stavefejl, leveranceændringer fra vores leverandører, force majeure samt forsinkelser, som Airshoppenathome ikke kan kontrollere. Airshoppenathome kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder følgeskader, drifts- og omsætningstab, avancetab, tidstab, afsavnstab eller andet indirekte tab med mindre andet følger af dansk rets almindelige ufravigelige regler.

Produktansvar
Airshoppenathomes produktansvar følger dansk rets almindelige regler for produktansvar. Produktansvaret for erhvervstingskader og produktansvar, som baserer sig på det i retspraksis udviklet produktansvar, er beløbsmæssigt begrænset til DKK 100.000 inkl. moms. Denne begrænsning gælder dog ikke for personskader. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Airshoppen ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
Oplysninger om produkter
Produkterne i Airshopppenathome er beskrevet med varetype, varemærke, og evt. kvantitet. Billeder af produkterne er søgt gengivet så realistisk som muligt, men af tekniske årsager kan det ikke garanteres, at produkternes virkelige udseende er gengivet helt nøjagtigt.

Tvister
Eventuelle tvister og søgsmål afgøres efter dansk ret af danske domstole.