Datapolitik

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Airshoppenathome forstår og respekterer vigtigheden af beskyttelsen af dine personoplysninger.

Denne fortrolighedspolitik fastsætter grundlaget for, hvordan vi behandler de personoplysninger vi indsamler fra dig, eller som du giver os, med hensyn til dit forhold til os som kunde eller potentiel kunde. 

Disse informationer kan blive indsamlet via vores website (“site”) og vores kontaktcenter, (under ét vores “services”). Læs følgende informationer omhyggeligt.

Ved at foretage et køb eller på anden vis udlevere dine personoplysninger til os, overfører, gemmer eller behandler vi dem som angivet herunder. Vi tager alle rimelige skridt for at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.  Hvis du ikke accepterer disse brugsvilkår, bør du ikke anvende sitet eller downloade materialer fra det.

Hvem gælder denne politik for:

Denne politik gælder for personoplysninger, der behandles af Sunclass Airlines Aps, som er den juridiske enhed, der leverer services i Airshoppenathome.

Virksomheden driver følgende websites:

airshoppen.dk, airshoppen.se, airshoppen.no, airshoppen.fi, airshoppen.de, airshoppen.be, airshoppen.nl, airshoppen.co.uk, airshoppen.com, sunclassairlines.dk, airshoppenathome.com

Hvilke typer personoplysninger indsamler vi om dig, og hvorfor indsamler vi dem:

Den type personoplysninger, vi indsamler, er informationer, som du udleverer til os, som vi indsamler fra dig eller bemærker om dig, eller som vi indhenter fra anden tredjepartskilde.

Personoplysninger du udleverer til os

(a) Når du foretager et køb beder vi om dit navn, din adresse, din e-mailadresse og dit telefonnummer. Vi er nødt til at indsamle disse informationer for at arrangere de services, du anmoder om.

(b) Hvis du deltager i en konkurrence eller kampagne, udfylder en spørge- eller tilfredshedsundersøgelse, eller hvis du rapporterer et problem med en af vores services, indsamler vi dit navn og relevante kontaktinformationer, med formål at yde bedst mulig kundeservices, kundeoplevelse og kundetilfredshed.

 For at hjælpe os med at holde dine informationer opdaterede, nøjagtige og komplette skal du huske at oplyse os, hvis noget skal ændres.

Personoplysninger vi indsamler og/eller observerer om dig 

Baseret på hvordan du tidligere har anvendt vores services og din aktivitet på vores website eller med vores kontaktcenter, indsamler vi følgende personoplysninger om dig:

(a) Vi indsamler detaljer om dine besøg på vores site (inklusiv, men ikke begrænset til, trafikdata, placeringsdata og weblogger), hvor dette er påkrævet til vores egne formål eller andet, og fra de ressourcer, du tilgår. Vi kan anvende teknologiservices fra tredjeparter, som f.eks. Google Analytics, til at administrere disse services.

(b) Vi indsamler detaljer om det/de website(s), du besøgte, inden du bruger et link til vores sites, de besøgte sider på vores sites og den tid, du brugte på hver side.

(c) Vi kan indsamle informationer om din computer (eller mobile enhed/tablet) inklusive, hvor muligt, din IP-adresse, dit operativsystem, din enheds placering, din browsertype, dine cookie-id-numre, til systemadministrationsformål, markedsføringsformål (både vores egne og tredjepartsannoncører til hvem vi leverer annonceservices) og til at rapportere aggregerede informationer til vores annoncører. Dette er statistiske data om vores brugeres browsingadfærd og -mønstre, og alle rapporter, vi videregiver, identificerer ikke enkeltpersoner.

 Hvor gemmes dine data, og hvem deles de med:

Dine personoplysninger opbevares på en kombination af vores egne systemer og systemer hos de leverandører, vi anvender til at levere vores services. 

Når du udleverer dine personoplysninger til os, er det nødvendigt, at nogle af de personoplysninger, du udleverer, sendes til, behandles og gemmes hos relevante tredjeparter, som f.eks. 1) vores teknologipartnere, for at administrere de services, vi leverer, lufthavne, og groundhandlingagenter, så de kan levere de arrangementer og den assistance, du ønsker, 2) tredjepart i forbindelse med udfyldt spørgeskemaer eller en undersøgelse om kundefeedback, 3) samarbejdspartnere i forbindelse med levering af produkter til fysiske adresser.

Nogle af disse tredjeparter kan være beliggende uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”). Organisationer, der er beliggende uden for EØS-området, er muligvis ikke omfattet af den samme grad af kontrol med hensyn til databeskyttelse som den, der findes i UK og EØS-området.   Vi bestræber os på kun at overføre dine data til tredjeparter uden for EØS-området, når enten:

(a) dine personoplysninger er omfattet af en eller flere relevante beskyttelsesforanstaltninger som angivet i lovgivningen. Disse kan være anvendelsen af kontraktmæssige standardklausuler i en form, der er godkendt af tilsynsmyndigheder, eller vores leverandører har underskrevet en uafhængig fortrolighedsplan godkendt af tilsynsmyndigheder (som US ‘Privacy Shield’-planen), eller

(b) overførslen er nødvendig for, at vi kan opfylde din kontrakt.

Vi kan udlevere dine personoplysninger til ethvert koncernselskab til forretningsformål, (disse forretningsformål omfatter opbevaring af dine data på centrale/delte systemer til administration af bookinger og understøttelse af kunder i destinationslande). Vores koncern betyder vores datterselskaber, vores overordnede holdingselskab og dets datterselskaber.

Vi kan videregive dine data til relevante tredjeparter med henblik på at opdage og forhindre svigagtige betalinger eller bookinger.

Sådan bruger vi dine informationer, når vi leverer vores services til dig:

For at kunne levere vores services til dig anvender vi de informationer, vi har, på en række forskellige måder.  Vi behandler dine informationer, enten fordi det er nødvendigt for os at gøre dette som en del af en kontrakt, du indgår, eller fordi vi har legitime forretningsmæssige årsager til at gøre det. 

Følgende aktiviteter udføres af os vha. dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt i relation til en kontrakt, som du har indgået, eller fordi du har bedt om at få noget udført, så du kan indgå en kontrakt:

(a) Intern administration af dit køb og ekstern kommunikation af dit køb med vores leverandører for at sikre, at de services, du har anmodet om, bliver arrangeret

(b) Til at kommunikere med dig vedrørende dit køb, inklusive afsendelse af bekræftelse og relevante dokumenter

Vi kan anvende og behandle dine personoplysninger, som angivet herunder, når det er nødvendigt for os at udføre aktiviteter, som det er i vores legitime interesse som virksomhed at udføre:

(1) Til forbedring af kundeoplevelsen:

(1a) Til at gøre det muligt for dig at deltage i interaktive funktioner på vores site, når du vælger at gøre dette.

(1b) Til at sikre, at indhold fra vores site og bookingssystemer præsenteres på den mest effektive måde for dig og for din computer

(1c) Til at underrette dig om ændringer af vores service

(2) Til beskyttelse af vores virksomheder mod økonomisk tab:

(2a) Til inkasso eller kreditundersøgelse

(2b) Til verifikation af betalingskort (inklusive brug af systemer, som f.eks. Google reCAPTCHA, på nogle af vores sites for at sikre, at der kun foretages ægte køb).

(2c) Til at forhindre og opdage svigagtig eller kriminel aktivitet

(3) Til at fremme vores forretning, forbedre vores produkter og services:

(3a) Du kan framelde dig og gøre indsigelse mod, at vi sender dig elektroniske markedsføringsinformationer, og denne mulighed er indeholdt i alle markedsføringsmeddelelser, vi sender til dig.  Se afsnittet ‘Hvornår og hvordan anvender vi dine informationer til markedsføring’ for flere informationer.

(3b) Til at kontakte dig, hvis du foretager en forespørgsel hos os på vores website, men ikke afslutter en bookning, for at kontrollere, om der var et problem, eller om du har brug for hjælp til at booke

(3c) Til intern undersøgelse/analyse for at forbedre kvaliteten af vores services, de produkter, vi tilbyder, og nye produkter, vi udvikler, ved at:

(i) Invitere kunder til at deltage i undersøgelser eller kunde/virksomhedsdiskussionsgrupper

(ii) Anvende aggregerede kundedata til at træffe velinformerede beslutninger baseret på analyse af kundebooknings/købstendenser og -adfærd.

(3d) Til at kontakte dig med målrettet annoncering leveret online gennem sociale medier og andre platforme, der drives af egne samt andre virksomheder. Du kan modtage annoncering baseret på informationer om dig, som vi har leveret til platformen, eller fordi platformen efter vores ønske har identificeret dig som havende kendetegn, der svarer til de enkeltpersoner, hvis detaljer platformen har modtaget fra os. Hvis du vil have mere at vide, kan du se de informationer, der findes på hjælpesiderne på de platforme, hvor du modtager annoncer fra os:

(i) Til at indhente flere informationer om dig ved at dele dine personoplysninger med teknologivirksomheder eller platforme, der også kan opbevare informationer om dig og kan matche deres registreringer med vores.  Vi/disse virksomheder kan anvende cookies til at matche de personoplysninger, som vi hver især opbevarer om dig (se også vores Cookie-politik). 

(4) Til at understøtte ethvert potentielt virksomhedssalg eller -opkøb:

(4a) Hvis vi sælger eller køber en virksomhed eller et aktiv, kan vi udlevere dine personoplysninger til den mulige sælger eller køber af en sådan virksomhed eller sådanne aktiver.

Vi kan anvende og behandle dine personoplysninger som angivet herunder, når vi anser det for at være af vital interesse for dig, at vi gør det:

(5) Til at hjælpe dig, eller sørge for, at du får hjælp af tredjeparter, enten i tilfælde af et uheld eller en nødsituation.

Vi kan anvende og behandle dine personoplysninger som angivet herunder, når vi har dit samtykke til at gøre dette:

(6) Til at hjælpe dig, eller sørge for, at du får hjælp af tredjeparter, hvor du har særlige krav mht. medicin, sundhed eller diæt

(7) Til udsendelse af markedsføringskorrespondance om vores produkter og services, hvor vi har bedt om din tilladelse til at gøre dette. Se afsnittet ‘Hvornår og hvordan anvender vi dine informationer til markedsføring’ for flere informationer.

Vi kan anvende og behandle dine personoplysninger som angivet herunder, når vi har en juridisk forpligtelse til at gøre dette:

(8) Til løsning af klager, håndtering af uoverensstemmelser og retslig behandling. Dette kan omfatte at kontakte dig proaktivt, hvis vi skal løse problemer, du oplever eller har oplevet, med en bookning/et køb.

Hvornår og hvordan anvender vi dine informationer til markedsføring:

For at lære mere om vores markedsføringskommunikationer, inklusive hvornår og hvordan vi kan kontakte dig, og hvordan du kan framelde dig markedsføring, kan du læse mere her.

Hvis du har foretaget en forespørgsel eller et køb på et af vores sites eller gennem vores kontaktcenter, kan dine personoplysninger blive anvendt af os på de måder, som lovgivningen tillader, til at kontakte dig pr. post, med elektroniske virkemidler og/eller pr. telefon med informationer og tilbud i relation til produkter eller services, som du kan booke/købe gennem Sunclass Airlines. Vi gør kun dette, hvis du ikke har frameldt sådan markedsføring på det sted, hvor vi indsamlede dine kontaktdetaljer.

Hvis du endnu ikke har foretaget en forespørgsel eller et køb, sender vi kun informationer og tilbud pr. e-mail eller sms til dig, hvis du har tilmeldt dig til at modtage sådan markedsføring, enten direkte gennem os eller ved at oplyse en tredjepart om, at du vil modtage markedsføring fra os.  

Vi sender ikke dine kontaktdetaljer til en tredjepart, som ikke er en af vores forretningspartnere, der medvirker ved levering af airshoppenathome eller -produkter, så tredjeparten kan kontakte dig eller sende dig markedsføringskommunikationer, medmindre du udtrykkeligt har accepteret, at vi må gøre det. 

Sådan personliggør vi vores markedsføring til dig:

I et forsøg på at gøre vores markedsføringskommunikationer og annonceringer relevante for dig arbejder vi med tredjeparter for at tilbyde en bedre oplevelse for kunder og potentielle kunder.

Ved hjælp af nye teknologier og med hjælp fra reklamebureauer og platforme til markedsføringsaktivering (som kan inkludere enheder som f.eks. Dentsu Aegis Network og Converto Inc), kan vi anvende dine personoplysninger på følgende måder:

(a) til at forsøge at sikre, at alle markedsføringskommunikationer, vi sender til dig, er tilbud på produkter eller services, der sandsynligvis har interesse for dig.

(b) til at skræddersy og registrere vores digitale markedsføring (f.eks. vores bannerannonceringer) og links fra vores markedsføringspartneres websites til vores sites. Denne digitale markedsføring kan inkludere markedsføring relateret til airshoppenathome eller markedsføring relateret til tredjeparter, til hvem vi leverer reklameservices.

Vores forretningspartnere og annonceringsnetværk (inklusive Google Double Click for Publishers) kan også betjene dig med annoncer på vores sites.  Vi tillader tredjeparter at indsamle informationer om dine onlineaktiviteter vha. cookies og andre teknologier. Tredjeparterne kan inkludere andre Sunclass Airlines-virksomheder, vores leverandører/forretningspartnere, der indsamler informationer, når du ser eller interagerer med en annonce på et af vores sites og annonceringsnetværk.  Vi indsamler også informationer om dine onlineaktiviteter vha. cookies og andre teknologier, når du bruger andre websites end vores, til at levere annonceringsservices til tredjeparter. Med denne teknologi kan vi vise en annonce til dig relateret til en tredjepart på andre websites baseret på dine sidebesøg og anden adfærd, når du er på vores sites.

De informationer, der indsamles af disse tredjeparter, kan blive anvendt til at forudsige dine præferencer eller interesser og til visning af annoncer på vores sites eller på tværs af internettet, som er relevante for disse opfattede interesser. Se vores Cookie-politik for flere informationer. 

Gør dette, hvis du ikke ønsker vores markedsføringskommunikationer:

Vi forstår, du måske ikke ønsker at høre fra os, og det er ok.  Det er nemt at fravælge eller afmelde.

Du har når som helst ret til at bede os om ikke at behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål. Du kan håndhæve din ret til at forhindre en sådan behandling ved at vælge muligheden ‘ingen markedsføring’ på de formularer, vi anvender til at indsamle dine data. Du kan også håndhæve denne ret på et hvilket som helst senere tidspunkt ved at sende en anmodning om framelding til Kundeservice, Airshoppenathome, Handlingsvej Øst 7, Hangar 276, 2791 Dragør, Danmark.

Dine rettigheder i forbindelse med enhver personoplysning, vi opbevarer om dig:

I henhold til lovgivningen om databeskyttelse har du en række rettigheder i relation til dine personoplysninger.

Din ret til adgang til dine personoplysninger

Du har i mange tilfælde ret til at anmode om adgang til dataindholdet.  Dette er en anmodning om adgang til de personoplysninger, vi opbevarer om dig.  Hvis vi er enige i, at vi skal udlevere personoplysninger til dig (eller andre på dine vegne), udleverer vi dem gratis til dig eller dem. 

Vi kan bede om legitimation og tilstrækkelige informationer om dine interaktioner med os, så vi kan finde dine personoplysninger.  Vi vil bede dig om at udlevere disse, inden vi udleverer en kopi af nogen af dine personoplysninger, som vi opbevarer, til dig eller en anden person på vegne af dig. Vi kan ikke udlevere en kopi af dine personoplysninger til dig, hvis de berører andre enkeltpersoner, eller hvis vi har en lovlig grund til at tilbageholde disse informationer. 

Se afsnittet ‘Sådan kontakter du os’, hvis du har brug for at anmode om adgang til dataindholdet.

Korrektion og opdatering af dine personoplysninger

Nøjagtigheden af dine informationer er vigtig for os, og vi arbejder på metoder, der gør det nemmere for dig at gennemse og korrigere de informationer, vi opbevarer om dig.

Hvis du i mellemtiden ændrer dit navn eller din adresse/e-mailadresse, eller du konstaterer, at nogen af de andre informationer, vi opbevarer, er unøjagtige eller forældede, bedes du oplyse dette ved at kontakte vores kundeserviceteam. 

Tilbagekaldelse af dit samtykke

Hvis dit samtykke udgør retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger, som angivet i ovenstående afsnit ‘Sådan bruger vi dine informationer, når vi leverer vores services til dig’, kan du når som helst tilbagekalde dit samtykke.  Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage nogen form for direkte markedsføring, som du tidligere har tilmeldt dig, skal du se “Gør dette, hvis du ikke ønsker vores markedsføringskommunikationer” for flere detaljer, skal du kontakte vores kundeserviceteam. Bemærk, at hvis du beder os om at stoppe behandling af disse informationer, så kan det betyde, at vi ikke kan levere alle eller dele af de services, du har ønsket. 

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, er vores brug af dine personoplysninger fra før din tilbagekaldelse stadig lovlig.

Indsigelse mod vores anvendelse af dine personoplysninger og automatiske beslutninger foretaget om dig

Hvor vi anser dine legitime forretningsmæssige interesser som retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger til ethvert formål, kan du over for os gøre indsigelse vedr. brugen af dine personoplysninger til disse formål ved at e-maile eller skrive til os på den adresse, der findes til sidst i denne politik. Bortset fra de formål, hvor vi er sikre på, vi må fortsætte med at behandle dine personoplysninger, stopper vi midlertidigt behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med din indsigelse, indtil vi har undersøgt sagen. Hvis vi er enige i, at din indsigelse er berettiget i overensstemmelse med dine rettigheder i henhold til lovgivningen vedr. databeskyttelse, stopper vi permanent brugen af dine data til disse formål. Ellers oplyser vi dig vores begrundelse for, hvorfor det er nødvendigt, vi fortsætter med at anvende dine data.

Sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af deres behandling

Under visse omstændigheder kan du anmode om, at dine personoplysninger fjernes fra vores systemer ved at e-maile eller skrive til os på den adresse, der findes til sidst i denne politik. Forudsat vi ikke har nogen igangværende lovlig grund til fortsat behandling eller opbevaring af dine personoplysninger, gør vi os rimelige bestræbelser på at opfylde din anmodning.

Du kan også bede os om at begrænse behandling af dine personoplysninger, når du mener, det er ulovligt for os at gøre det, du har gjort indsigelse mod anvendelse af dem, og vores undersøgelse pågår, eller du anmoder os om at opbevare dem i forbindelse med retslig behandling.  Vi må kun behandle dine personoplysninger, mens deres behandling er begrænset, hvis vi har dit samtykke, eller at loven tillader, at vi gør det, f.eks. til lagringsformål, til beskyttelse af en anden enkeltpersons eller virksomheds rettigheder eller i forbindelse med retslig behandling. 

Overførsel af dine personoplysninger i en struktureret datafil

Hvor vi anser dit samtykke som retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger eller har brug for at behandle dem i forbindelse med din kontrakt, som angivet i afsnittet ‘Sådan bruger vi dine informationer, når vi leverer vores services til dig’, kan du bede os om at udlevere en kopi af disse informationer til dig i en struktureret datafil.

Du kan bede os om at sende dine personoplysninger direkte til en anden serviceleverandør, og vi vil gøre dette, hvis det er teknisk muligt. Vi kan ikke udlevere en kopi af dine personoplysninger til dig, hvis de berører andre enkeltpersoner, eller hvis vi har en lovlig grund til at tilbageholde disse informationer.

Sådan kontakter du os:

Eventuelle anmodninger om adgang til indholdet kan rettes skriftligt ved at anvende følgende email: legal@sunclass.dk

Alternativt skriftligt til:

Legal Dept.

Airshoppenathome

Handlingsvej Øst 7

Hangar 276

2791 Dragør

Danmark

Når du har fremsat din anmodning og forsynet os med de informationer (inklusive legitimation), vi skal bruge for at begynde en søgning efter de data, vi opbevarer om dig, har vi 30 dage til at svare.

Indgivelse af klage

Vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis du har en klage, og vi vil forsøge at løse alle problemer eller bekymringer, du måtte have. Du har ret til at anke en klage til tilsynsmyndigheden vedr. databeskyttelse, når dine juridiske rettigheder er blevet krænket.

Hvis du ønsker at kontakte os om denne fortrolighedspolitik, kan du e-maile eller skrive til Sunclass Airlines Legal & Compliance vha. kontaktdetaljerne ovenfor.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Når du har foretaget et køb hos os, bliver dine personoplysninger opbevaret for at sikre, at vi leverer den bedst mulige kundeservice til dig.  Vi opbevarer også dine personoplysninger af juridiske og revisionsmæssige årsager.

Hvad er vores tilgang til datasikkerhed:

Overførslen af informationer via internettet er ikke fuldstændig sikker, og selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere for sikkerheden, når du overfører data til vores sites. Derfor sker enhver overførsel på din egen risiko. Når vi har modtaget dine informationer, tager vi alle rimelige skridt for at opbevare dine personoplysninger på sikker vis og forsøger at forhindre enhver uautoriseret adgang til dem.  Alle informationer, du udleverer til os, gemmes på vores sikre servere.  Alle betalingstransaktioner bliver krypteret vha. SSL-teknologi.

Hvad sker der, når du følger et link fra vores website til et tredjepartswebsite:

Vores sites indeholder links til andre websites, der har deres egne fortrolighedspolitikker. 

Vores sites indeholder links til og frames fra websites tilhørende vores hovedkontorer, leverandører, annoncører og andre tredjeparter. Du kan se, når en tredjepart er involveret i leveringen af et produkt eller en service, du har anmodet om, fordi tredjepartens navn vises sammen med vores. Hvis du følger et link eller på anden vis anvender en af disse andre websites, skal du være opmærksom på, at disse websites har deres egne fortrolighedspolitikker, og at vi ikke påtager os noget ansvar for disse politikker eller for disse tredjepartswebsites. Du bør tjekke disse politikker, inden du afgiver personoplysninger til disse websites.

Vi forbeholder os ret til at opdatere denne politik med regelmæssige mellemrum.